הליגה הקומוניסטית האינטרנציונלית

Spartacist

כתב עת תיאורטי ותיעודי של הוועד הפועל הבינלאומי

כתבי עת כיל

 • Red Battler
 • République ouvrière
 • Workers Tribune
 • Spartakist
 • Le Bolchévik
 • Workers Hammer
 • Ο Μπολσεβίκος
 • Spartaco
 • El Antiimperialista
 • Talibang Anakpawis
 • Workers Vanguard
 • AmaBolsheviki Amnyama