Βασικά Προγραμματικά Κείμενα της ΔΚΕ

Η Διεθνής Κομμουνιστική Ένωση (Τεταρτοδιεθνιστική) είναι μια προλεταριακή, επαναστατική και διεθνιστική Τροτσκιστική τάση, αφοσιωμένη στο καθήκον της οικοδόμησης Λενινιστικών κομμάτων ως εθνικών τμημάτων μιας διεθνούς στη βάση του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Στόχος μας είναι η επίτευξη νέων Οκτωβριανών Επαναστάσεων – τίποτα άλλο, τίποτα λιγότερο. Η ΔΚΕ βασίζεται στον Μαρξιστικό ιστορικό, διαλεκτικό υλισμό. Ειδικότερα επιδιώκει να προωθήσει προς τα εμπρός τις διεθνείς προοπτικές του Μαρξισμού για την εργατική τάξη που αναπτύχθηκαν στη θεωρία και την πρακτική των Μπολσεβίκων ηγετών Β. Ι. Λένιν και Λ. Ντ. Τρότσκι και ενσωματώθηκαν στις αποφάσεις των τεσσάρων πρώτων Συνεδρίων της Κομμουνιστικής Διεθνούς, καθώς και σε θεμελιώδη έγγραφα της Τέταρτης Διεθνούς, όπως το Μεταβατικό Πρόγραμμα (1938) και το «Πόλεμος και Τέταρτη Διεθνής» (1934). Επίσης προσβλέπουμε στον Τζέιμς Π. Κάνον, έναν ηγέτη του πρώιμου αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος κερδήθηκε στον Τροτσκισμό και στη συνέχεια έγινε ο βασικός ιδρυτής του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (SWP), ο οποίος εργαζόταν σε στενή συνεργασία με τον Λέων Τρότσκι. Η καταγωγή της ΔΚΕ βρίσκονται στη Σπαρτακιστική Ένωση/Η.Π.Α., (Spartacist League/U.S.), που ξεκίνησε ως η Επαναστατική Τάση στο SWP και διαγράφτηκε γραφειοκρατικά το 1963.